Næsbydale Badehotel

Næsbydale

Foto: VisitVesthimmerland
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Næsbydale

9681 Ranum

Næsbydale, der ligger mellem Rønbjerg og Løgstør, er en spektakulær V-formet erosionsdal, hvor der rindende vand siden istiden har skåret sig ned i det højtliggende morænelandskab på sin vej mod havet. Dalen ender brat og den ender i en 35 meter høj klint, hvor havet som et af de få steder i Nordjylland, konstant gnaver sig i landskabet og derfor skifter klinten også hele tiden udseende. Idag er kløften så dyb, at den når grundvandet, dette kan også ses flere steder langs stranden. 

Langs stranden kan du finde forskellige sten, nogle af den, er helt tilbage fra istiden. Ser du ordentligt efter, kan du også finde forsteninger 

Fra Næsbydale har du en flot udsigt til Livø. under visse vejr omstændigheder, er Livø tydelig at se. Fra Næsbydale ser ud til til at Livø er kommer nærmere. Fænomenet optræder i mærket, overskyet vejr, hvis der pludselig kommer hul i skylaget, der lader solen skinne stærkt på Livø. Fænomenet har fivet anledning til mundheld, som kendes stadigvæk i Næsby: "Når Livø kommer nær, får vi andet vejr". 

Adresse

Næsbydale

9681 Ranum

Facilities

Fjord

Klitområde

Strand

Klint

Sidst opdateret af
Destination Himmerland