Øster Hurup i fortiden ...

Øster Hurup i fortiden

Øster Hurup i fortiden

Fiskeri har altid været en del af Øster Hurups DNA – primært på grund af den lette adgang til vandet, men også fordi byen ligger omringet af rørsump, mose og skov, og jorden derfor ikke har egnet sig til landbrug. 

Kysten ved Øster Hurup var i 1500- og 1600-tallet hjemsted for stort og givtigt fiskeri. I slutningen af 1800-tallet og i første halvdel af 1900-tallet oplevede området en opblomstring i fiskeriet, hvor især bundgarns-fiskeri var en god forretning. Havnen i Øster Hurup var i mange år hjemsted for større fiskekuttere og på midtermolen lå dengang en populær auktionshal. I dag er bundgarnspæle og erhvervsfiskeri et afsluttet kapitel, men havnen i Øster Hurup er stadig et yndet sted for lyst- og fritidsfiskere, ligesom havnen også er meget populær blandt lystsejlere. Læs mere om lystfiskeri i Øster Hurup og omkring Mariager Fjord her, hvor du også finder nyttige informationer om havnen.

Arkæologiske fodspor

Øster Hurup er en gammel by, hvilket viser sig i de mange arkæologiske fund, der er gjort her. Bl.a. er der fundet fine keramikfund ved Langerimsvej, i Strandparken og ved Marensminde samt ved Tofte Sø  - fund, som dateres tilbage til den senere romerske jernalder (ca. 200 e. Kr.).

Vil du vide mere om Øster Hurup – fx om kirken med blyanten, eller om den gamle mølle, der i dag er et sommerhus - eller måske er du mere interesseret i skolens historie? Du kan blive meget klogere på alt sammen ved et besøg på Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv, som ligger i samme bygning som turistbureauet.

Del denne side