Metode og udstyr til fangst af havørred

Love og regler, metoder, udstyr og grej

Fiskeriet i Mariager Fjord er ikke specielt krævende, når det gælder udstyr og grej. Alligevel er velfungerende grej og beklædning et vigtigt skridt på vejen i jagten på en god fiskeoplevelse.

Her vil vi gennemgå noget af det grej og de metoder, der er effektive i fjorden.

Du vil desuden kunne finde reglerne for lystfiskeri - både om fisketegn, fredningszoner, fredningstider, mindstemål og alle de 'uskrevne regler'.

Love og regler om lystfiskeri

Love og regler for lystfiskeri

Finde reglerne for fisketegn, fredningszoner, de 'uskrevne regler' mm.

Blink og wobler

- imiterer specielt småfisk, men også eksempelvis børsteorm og rejer. Du skal ikke vælge alt for store blink og woblere – men gerne dem på 8-15 gram, da de har en levende gang i vandet. 

Flue til lystfiskeri

Her handler det om at bruge fluer, der imiterer de fødeemner, som ørrederne i fjordenspiser - fx tanglopper, rejer, hundestejler, kutlinger og børsteorm.