Fiskepladser ved Mariager Fjord

Fiskepladser ved Mariager Fjord

Her kan du finde alle de bedste fiskepladser langs Mariager Fjord samt ved Østkysten, Put'n'Takes, åer, søer mv. 

På kortet nedenfor kan du se de fiskepladser, som vi anbefaler langs fjorden. De har alle en fin tilgængelighed og uden for fredningszoner, naturen skøn og der er gode muligheder for fangst. Pladserne er kategoriseret med nem, middel eller svær tilgængelighed. 

Du kan læse mere om de enkelte fiskepladser ved at klikke på dem på kortet eller ved at vælge nord- eller sydsiden af fjorden længere nede. Derefter kommer der en liste med fiskepladserne. 

Fiskepladser på nordsiden af Mariager Fjord

Se en liste over fiskepladserne på nordsiden af fjorden og læs meget mere om dem

Fiskepladser på sydsiden af Mariager Fjord

Se en liste over fiskepladserne på sydsiden af fjorden og læs meget mere om dem

Volstrup Fiskepark

Volstrup Fiskepark (Put&Take) er en flot og velholdt fiskesø. Her er mange gode faciliteter og bestemt et skønt sted at opholde sig med familie og venner.

Teglværksøens Fiskepark

Alsvej 71-73
9560 Hadsund
Tlf. 27 50 84 05

Revsbæk Put & Take

Revsbækvej 8
9560 Hadsund
Tlf.
98 57 24 21

Medestedet Put&Take

Milmosevej 2A
9510 Arden
Tlf. 40 25 92 80 / 20 24 92 75
Web: www.medestedet.dk    

Fiskeri ved Østkysten / Kattegat

Kattegat-kysten
Kysten fra Als Odde og nordpå rummer udmærket fiskeri – både efter fladfisk, ørreder, makrel og hornfisk. På grund af det lave vand over lange strækninger er det dog klart at foretrække at fiske fra en jolle.

Kattegat ved molerne i Øster Hurup
Ved molerne på den stemningsfulde havn i Øster Hurup er der et glimrende fiskeri efter hornfisk og makreller. Hornfiskene ankommer i forårsmånederne, mens makrellerne først dukker op midt/sidst på sommeren.

Indimellem overlistes der også lidt fladfisk på bundsnøre, ligesom der også fanges havørreder og multer fra molen. Men det klart bedste fiskeri er efter hornfisk og makreller. Der er ingen fredningstid på de to fisk, og kun makrellen har et mindstemål – nemlig 20 cm.   

Fiskeri i Glenstrup Sø

Søen byder på en fantastisk natur og et rigt fugle- og fiskeliv og er derfor en meget attraktiv fiskeplads. Fiskearterne i søen tæller blandt andet søørreder, gedder, aborrer, helt og ål. Se mere HER

Fiskeri i Villestrup Å

Villestrup Å har sit udløb på nordsiden af Mariager Fjord og er en ægte kalkstrøm i et smukt landskab. De seneste år har man nedlagt en række dambrug langs åen og i stedet reetableret sving og fordybninger. På sin 20 km lange vej til fjorden ”beriges” åen af mange små tilløb og trykvandskilder – og er et enestående stykke natur i sig selv med et fantastisk insekt- og dyreliv. 

Fiskemæssigt kan der fanges bækørreder, regnbueørreder og trækkende havørreder.

Hadsund Sportsfiskerforening har fiskeret til Villestrup Å. Det er p.t. ikke muligt at blive medlem af Hadsund Sportsfiskerforening. De har ligeledes fiskeret i noget af Kastbjerg Å og Korup Å.

Fiskeri i Kastbjerg Å

På sydsiden af Mariager Fjord finder vi den idylliske Kastbjerg Å, der har sit udløb cirka 3 kilometer vest for Hadsund ved Å Mølle og snor sig cirka 20 kilometer i en smal ådal.

Åen huser primært bækørreder og trækkende havørreder. Umiddelbart sælges der ikke fiskekort til åen, men prøv at spørge hos lokale landmænd og lodsejere.

Øvrige fiskemuligheder

Udover de mange fiskemuligheder, der er i Ferielandet Mariager Fjord, er der ikke langt til mange andre spændende fiskesteder i fornuftig køreafstand – eksempelvis til Limfjorden, Vestkysten, Randers Fjord, Djurslands kyster eller de mange søer og åer i både nord og syd.

Forhør på det lokale turistbureau for yderligere information