Stenanlægget i Myrhøj

Stenanlægget i Myrhøj
Stenanlægget formodes anlagt i bronzealderen, ca. 1000 år f. Kr.

Hvad stenrækken har været brugt til, ved man ikke. Fra fodkransen udgår en stenrække, der er 154 m. lang. Der er 68 sten i rækken. 2 af disse sten har hellige skåltegn.

Langs stenrækken ligger en grav fra jernalderen.

Gratis adgang.