Flyverstenen ved Alstrup

Til minde til polske og engelske flyvere, der blev skudt ned i Louns Bredning.

På stenen er indhugget besættelsesårenes store mindedata: 9. april 1940, 29. august 1943 og 5. maj 1945, samt den dag, hvor flyet blev skudt ned over Louns Bredning, den 30. august 1944.

Selve stenen blev fundet i marken af Kr. Graversen fra Bakkeluun i Alstrup. Ved hjælp af to traktorer blev stenen bragt på plads, yderst på brinken.

Nogle få dage før befrielsen gik Kristian Graversen ud på brinken og huggede i granitten de verselinier som han selv havde formet:
Verden sig vaaneded i Vildskabens Vold,
Landet blev hærget og knækket dets Skjold.
Mand skal jeg mane til Tidernes Tarv
værn om din Ære, din Tro og din Arv.