Mariager - Handest Veteranjernbane

Mariager - Handest Veteranjernbane kører veterantog med bl.a. 3 damplokomotiver samt motortog fra 1930'erne og turen går gennem et smukt landskab nær Mariager Fjord.   
 
Banens lokomotiver og vogne kommer først og fremmest fra jyske privatbaner, enkelte fra DSB.
De ældste køretøjer stammer tilbage fra 1890'erne.
 
Strækningen: Landskabet på strækningen nærmest Mariager er måske det mest charmerende og varierende. Det første stykke løber banen langs Mariager Fjord og kommer efterhånden højt op med udsigt over mod Kielstrup Sø på nordsiden af fjorden.
 
Et langt stykke op gennem skoven fra Mariager har man stadig i glimt fjorden mellem trægrupperne. Fremefter ses et øjeblik gården Marsilleborg, (eller Marcillieborg), der ligger ud mod vandet.
 
I dette område findes der bl.a. en fredet køkkenmødding foruden adskillige andre oldtidsminder, f.eks. en langdysse "Kongehøjen" ved den nærliggende gård Voldstedlund. Landbrugsjorden er temmelig dårlig, let og sandet, men måske netop derfor foretrukket af oldtidsbonden, der kun havde simple redskaber.  
 
I Mariager landsogn findes der nemlig usædvanlig mange gravhøje, ikke færre end 83.

Banen løber ud af skoven ved Lunddalen trinbræt, hvor landevejen Hobro-Mariager er ført over den på en bro.
På venstre side af banen - mod øst - ligger en større plantage, Nonneholt fra 1908. Mellem Fjelsted trinbræt og True station havde banen i sin tid egen grusgrav med sidespor - resterne heraf ses stadig på højre side af sporet.
I bakkerne syd for banen findes flere grusgrave, hvorfra der i en årrække blev leveret bl.a. stenballast til statsbanerne. Der findes stadig en læsserampe for disse transporter på True station.

Stationen har i øvrigt sit navn efter en landsby på den modsatte side af dalen, selv om den ligger i Svenstrup by.
Efter True/Svenstrup fortsætter banen gennem marginaljorde med mose- og engstrækninger, hvor der bl.a. skæres tagrør.
Der lå en nu udtørret sø i dette område, Svenstrup eller True sø.
Området er rigt på dyre- og fugleliv. Der ses mange harer, ræve, fasaner og agerhøns, og regelmæssigt ser man i nærheden af Brødløs trinbræt en eller to musvåger, der svæver højt oppe i himlen.

Nær Vester Tørslev station findes en stendysse, 'Tørslevstenen'.
Vester Tørslev by ligger i øvrigt temmeligt langt fra stationen i retning mod nord. Efter Vester Tørslev station løber banen på en lang dæmning, og herfra ser man på højre side ud over Glenstrup sø, som er exceptionelt dyb - op til 31 meter.

I skrænterne ved banens gennemskæring før Frugtplantagen trinbræt ses hvert år mange rævegrave.
Efter Frugtplantagen trinbræt følger Glenstrup trinbræt, hvorfra der er ca. 1,5 km til Glenstrup by, hvor der indtil 1431 fandtes et nonnekloster, (Benediktinere).

Sognekirken er stadig af en anseelig størrelse for en landsbykirke og er ældre end de fleste, fra omkring 1100 eller lidt før.
Ligesom en håndfuld af de allerældste stenkirker er den påvirket af engelsk stil og har dele af muren i kildekalk, (frådsten). Klosteret blev nedlagt til fordel for det nyoprettede Birgittinerkloster.

På strækningen efter Glenstrup trinbræt er jorden kun spredt opdyrket, og kratbevoksning og plantager med grantræer er fremherskende.
På venstre side af banen findes en indhegning med hjorte, men det er ikke hver gang, toget passerer, at de sky dyr vil vise sig.

Del denne side

Opdateret af:

VisitMariagerFjord visit@mariagerfjord.dk
 

Kontakt

Adresse

Ny Havnevej 4
9550 Mariager

Telefon

+45 98541864

Mobiltelefon

+45 86215121

Fakta

  • Type

    • Veterantogstur

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.9800579999
Latitude : 56.653451